Unikt tilbud til deg som står utenfor ordinært arbeidsliv

I vår formålsparagraf står det:


Selskapets virksomhet er å gi personer som har liten muliget for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet kompetanse, opplærling og motivasjon igjennom tilrettelagt produksjon, aprbeidspraksis i skjermet virksomhet for en periode, eller mulighet for varig tilrettelagt arbeid.

Selskapet skal samarbeide med NAV og andre aktører i markedet for å sikret et helhetlig tilbud. Videre skal selskapet produsere varer og tjenester markedet har behov for.

Ansetter av ikke yrkeshemmeded medarbeidere og inntak og utskriving av yrkeshemmede arbeidstakere, skal skje i samsvar med retningslinljer fra NAV.

Aktivum Rælingen har to verdikjeder:

1. Kommersiell drift

  1. Attføringsarbeid

Vi driver en av regionens flotteste og største gjenbruksbutikker og har de fleste varetyper innen gjenbruk. Nå også med et rikt utvalg av klær og sko. I tilegg har vi et snekkerverksted som produserer lister og utemøbler.

I tilknykning til overnevnte driver vi en transporttjeneste knyttet opp mot henting og levering av møbler til vår gjenbruksbutikk samt utkjøring av mat til Barnehager for en leverandør i kommunen.

Vårt attføringsarbeid er vårt primære mål og vi arbeider på oppdrag fra NAV Rælingen. Målet er å gjennom arbeidstrening å tilbakeføre deltakere til ordinært arbeidsliv eller kartlegge deres restarbeids-evne her ved Aktivum. Vi har også 15 VTA plasser her hos oss for de som har varig nedsatt arbeids-evne. Graden av tilrettelegging og medvirkning baserer seeg på deltakernes individuelle behov. Alle deltakere ved Aktivum skal være aktive deltakere i eget liv/attføringsløp.

VTA er en forkortelse for Varig Tilrettelagt Arbeid. VTA-Plass er for personer som av ulike grunner ikke kan får arbeid i det ordinære markedet. Tilbuder er rettet mot personer som har eller i nær framtid forventer å få invilget uførestønad.

En VTA - Deltaker er en arbeidstaker som er ansatt hos Aktivum Rælingen AS og er tiltaket er ikke avgrenset.

Arbeidstakeren jobber med produksjon og omsetning ved snekkeriet, i gjenbruksbutikken eller ved transporten, i tett oppfølging av arbeidsledere. I den daglige kommunikasjon og i den årlige medarbeidersamtalen er arbeidstakeren den sentrale.

Arbeidstakerens ønsker og mål er utgangspunktet for planlegging av videre aktivitet i bedriften og ut ifra aktivitetsplanen blir arbeidet tilrettelat for den enkelte arbeidstaker.

Vår Visjon: VI KAN

Våre Verdier:
Arbeid - Kunnskap - Trivsel - Inkludering - Verdier - Utvikling - Menneske

Ta kontakt med NAV Rælingen på TLF: 55 55 33 33 og snakk med din saksbehandler om VTA ordning eller kontakt oss direkte for informasjon om ledig stilling blant 15 tilgjengelige.


Bøker!
Bøker!
Leker!
Leker!
Klær!
Klær!
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivum Rælingen AS
Øvre Rælingsveg 176
2008 Fjerdingby

Tlf: 64801030

Email:
post@aktivum.ralingen.no