VTA

Ledige VTA - plasser: Se forside

VTA er forkortelse for Varig Tilrettelagt Arbeid. VTA - plass er for personer som av ulike grunner ikke kan få arbeid i det ordinære markedet. Tilbudet er rettet mot personer som har eller i nær framtid forventer å få innvilget uførestønad.

En VTA - deltaker er en arbeidstaker som er ansatt hos Aktivum Rælingen AS, og tiltaket er ikke tidsavgrenset.

Arbeidstakeren jobber med produksjon og omsetning ved snekkeriet, i gjenbruksbutikken eller ved transporten, i tett oppfølging av arbeidsledere. I den daglige kommunikasjon, og i den årlige medarbeidersamtalen er arbeidstakeren den sentrale. Arbeidstakerens ønsker og mål er utgangspunktet for planlegging av videre aktivitet i bedriften, og ut fra aktivitetsplanen blir arbeidet tilrettelagt for den enkelte arbeidstaker.

En gang pr år gjennomføres det en oppfølgingssamtale med kontaktperson ved NAV Rælingen. Denne gjennomføres alene, eller arbeidstakeren kan ha med seg den personen han/hun føler seg trygge på.

Aktivum Rælingen har 15 godkjente VTA - plasser.

Hvordan søke:

Ta kontakt med NAV Rælingen, tlf: 55 55 33 33, og din saksbehandler, eller ta direkte kontakt med Aktivum Rælingen AS (se kontakt)

Aktivum Rælingen AS
Øvre Rælingsveg 176
2008 Fjerdingby

Tlf: 64801030

Email:
post@aktivum.ralingen.no