Unikt tilbud til deg som står utenfor ordinært arbeidsliv

I vår formålsparagraf står det:

Selskapets virksomhet er å gi personer som har liten muliget for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet kompetanse, opplæring og motivasjon igjennom tilrettelagt produksjon, aprbeidspraksis i skjermet virksomhet for en periode, eller mulighet for varig tilrettelagt arbeid.

Selskapet skal samarbeide med NAV og andre aktører i markedet for å sikret et helhetlig tilbud. Videre skal selskapet produsere varer og tjenester markedet har behov for.

Ansetter av ikke yrkeshemmeded medarbeidere og inntak og utskriving av yrkeshemmede arbeidstakere, skal skje i samsvar med retningslinjer fra NAV.

Aktivum Rælingen har to verdikjeder:

  • Kommersiel Drift
  • Attførings-arbeid

Vi driver en av regionens flotteste og største gjenbruksbutikker og har de fleste varetyper innen gjenbruk. I tilegg har vi et snekkerverksted som produserer lister og utemøbler.

I tilknytning til overnevnte driver vi en transporttjeneste knyttet opp mot henting og levering av møbler til vår gjenbruksbutikk, samt utkjøring av mat til barnehager for en leverandør i kommunen.

Vår visjon: Vi KAN!

Vårt attføringsarbeid er vårt primære mål og vi arbeider på oppdrag fra NAV Rælingen. Målet er å gjennom arbeidstrening å tilbakeføre deltakere til ordinært arbeidsliv eller kartlegge deres restarbeidsevne her ved Aktivum. Vi har også 15 VTA-plasser her for de som har varig nedsatt arbeidsevne. Graden av tilrettelegging og medvirkning baserer seeg på deltakernes individuelle behov. Alle deltakere ved Aktivum skal være aktive deltakere i eget liv/attføringsløp.

VTA er en forkortelse for Varig Tilrettelagt Arbeid. VTA-Plass er for personer som av ulike grunner ikke kan får arbeid i det ordinære markedet. Tilbuder er rettet mot personer som har, eller i nær framtid, forventer å få invilget uførestønad.

En VTA - deltaker er en arbeidstaker som er ansatt hos Aktivum Rælingen AS og tiltaket er ikke avgrenset.


Arbeidstakeren jobber med produksjon og omsetning ved snekkeriet, i gjenbruksbutikken eller ved transporten, i tett oppfølging av arbeidsledere. I den daglige kommunikasjon og i den årlige medarbeidersamtalen er arbeidstakeren den sentrale.

Arbeidstakerens ønsker og mål er utgangspunktet for planlegging av videre aktivitet i bedriften og ut ifra aktivitetsplanen blir arbeidet tilrettelagt for den enkelte arbeidstaker.


Våre Verdier:
Arbeid - Kunnskap - Trivsel - Inkludering - Verdier - Utvikling - Menneske

Ta kontakt med NAV Rælingen på TLF: 55 55 33 33 og snakk med din saksbehandler om VTA-ordning eller kontakt oss direkte for informasjon om ledig stilling blant 15 tilgjengelige.


Vi driver også en søppeltaxi/miljøpatrulje!


Aktivum Rælingen AS
Øvre Rælingsveg 176
2008 Fjerdingby

Tlf: 64801030

Email:
post@aktivum.ralingen.no