Aktivum Transport

Transport er en av Aktivums tre avdelinger.

Transportavdelingen er en vesentlig del av vårt tilbud til våre deltakere som gir en viktig og relevant erfaring

*Ved utkjøring av varer har vi et pris utgangspunkt på :

inntil 4 km: 300,-

4-10 km: 400,-

10-20 km: 500,-

20-30 km: 600,-

30-40 km: 700,-

over 40 km: 700,- + km avgift på kr 15,- (1 KM = 15 KR, 2 Km = 30 kr ,

3 km= 35 kr etc.)

Viktig!

Vi tar imot det meste, så lenge det er en viss kvalitet på varene og kapasitet hos oss.

Vi transporterer også ut mat til 4 barnehager i kommunen.