Kontakt oss: Vi kjøper ikke, men tar imot donasjoner.

Vi tar imot det meste(kopper og kar, duker, puter, møbler etc. etc...), også klær og sko. Dette er Aktivum sitt nye satsingsområde.

 

Men vi tar alltid forbehold, enten når vi henter, eller du kommer å leverer hos oss, om at vi må ha muligheten til å takke nei. Men stort sett tar vi det meste.

 

Vi rydder ikke dødsbo, men kan komme å hente fra dødsbo. Vi kan desverre heller ikke bistå med transport av andre varer enn det som ønsket gitt til oss.

 

Vi driver også en søppeltaxi/miljøpatrulje 

 

Ta kontakt på e-post hvis du har noen spørsmål, ris eller ros! post@aktivum.ralingen.no

Unikt tilbud til deg som står utenfor ordinært arbeidsliv

Selskapets virksomhet er å gi personer som har liten muliget for å få arbeid i det ordinære arbeidslivet kompetanse, opplæring og motivasjon igjennom tilrettelagt produksjon, aprbeidspraksis i skjermet virksomhet for en periode, eller mulighet for varig tilrettelagt arbeid.

Selskapet skal samarbeide med NAV og andre aktører i markedet for å sikret et helhetlig tilbud. Videre skal selskapet produsere varer og tjenester markedet har behov for.

Ansetter av ikke yrkeshemmeded medarbeidere og inntak og utskriving av yrkeshemmede arbeidstakere, skal skje i samsvar med retningslinjer fra NAV.


Aktivum Rælingen har to verdikjeder:

  • Kommersiel Drift
  • Attførings-arbeid

Vi driver en av regionens flotteste og største gjenbruksbutikker og har de fleste varetyper innen gjenbruk. I tilegg har vi et snekkerverksted som produserer lister og utemøbler. I tilknytning til overnevnte driver vi en transporttjeneste knyttet opp mot henting og levering av møbler til vår gjenbruksbutikk, samt utkjøring av mat til barnehager for en leverandør i kommunen.


Ta kontakt med NAV Rælingen på TLF: 55 55 33 33 og snakk med din saksbehandler om VTA-ordning eller kontakt oss direkte for informasjon om ledig stilling blant 15 tilgjengelige.

Vår visjon: Vi KAN!

 

Vårt attføringsarbeid er vårt primære mål og vi arbeider på oppdrag fra NAV Rælingen. Målet er å gjennom arbeidstrening å tilbakeføre deltakere til ordinært arbeidsliv eller kartlegge deres restarbeidsevne her ved Aktivum. Vi har også 15 VTA-plasser her for de som har varig nedsatt arbeidsevne. Graden av tilrettelegging og medvirkning baserer seeg på deltakernes individuelle behov. Alle deltakere ved Aktivum skal være aktive deltakere i eget liv/attføringsløp.

 

VTA er en forkortelse for Varig Tilrettelagt Arbeid. VTA-Plass er for personer som av ulike grunner ikke kan får arbeid i det ordinære markedet. Tilbuder er rettet mot personer som har, eller i nær framtid, forventer å få invilget uførestønad.

En VTA - deltaker er en arbeidstaker som er ansatt hos Aktivum Rælingen AS og tiltaket er ikke avgrenset.

Arbeidstakeren jobber med produksjon og omsetning ved snekkeriet, i gjenbruksbutikken eller ved transporten, i tett oppfølging av arbeidsledere. I den daglige kommunikasjon og i den årlige medarbeidersamtalen er arbeidstakeren den sentrale.

Arbeidstakerens ønsker og mål er utgangspunktet for planlegging av videre aktivitet i bedriften og ut ifra aktivitetsplanen blir arbeidet tilrettelagt for den enkelte arbeidstaker.

Våre Verdier:

Arbeid - Kunnskap - Trivsel - Inkludering - Verdier - Utvikling - Menneske

Arbeidsleder Aktivum Service AS/Bua Rælingen

Alexander Jahr

Tlf: 481 67 692

Mail: service@aktivum.ralingen.no

Daglig Leder:

Sverre Haavi

Tlf: 907 95 067

Mail: sverre@aktivum.ralingen.no

Arbeidsleder Aktivum Utvikling AS / Snekkeriet

Pål Løkken

Tlf: 481 67 641

Mail: pal@aktivum.ralingen.no

Arbeidsleder Transport/Butikk:

Øyvind Rognstad

Tlf: 980 32 320

Mail: oyvind@aktivum.ralingen.no

Arbeidsleder Butikk/Cafe:

Valentina Dzakolaj

Tlf: 64 80 10 30

Mail: valentina @aktivum.ralingen.no

Arbeidsleder Aktivum Service AS /Rådhuskantina

Petter Martin Lerdahl

Tlf: 63 83 52 38

Mail:petter.martin.lerdahl@ralingen.kommune.no